ماهیت و قوائد حقوقی حاکم بر صکوک اجاره
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد ساوه
نام استاد/نام دانشجو : علی علمداری