بررسی مسئله شبیه سازی انسان از نظر فقهی و حقوقی
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد ساوه
نام استاد/نام دانشجو : داوودی