حمایت از اعتماد اجتماعی در قانون کیفری
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد بروجرد
نام استاد/نام دانشجو : خانم مهدی زاده