آسیب شناسی مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه
16 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : غلامرضا محمد زاده